Grevio Temel Değerlendirme Raporu TÜRKİYE

Grevio Temel Değerlendirme Raporu TÜRKİYE

Mart 16. 2019
grevio-yasalarimiz-var_compressed

 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesinin (İstanbul Sözleşmesi)
hükümlerini yürürlüğe koyan yasal ve diğer tedbirler hakkında
GREVIO Temel Değerlendirme Raporu
TÜRKİYE
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetle Mücadelede Uzman Eylem Grubu
(GREVIO)

«
»