ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORMLAR

MOR SALKIM ÜYE OLDUĞU PLATFORM VE BİRLİKLER

MOR SALKIM ÜYE OLDUĞU PLATFORM VE BİRLİKLER

 

-Women Against Violence Europe (WAVE)

-UN Global Compact

-UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri

-UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri Alt Çalışma Grupları

-Girls Not Brides

-Avrupa Kadın Lobisi -TK Yönetim K üyesi

-Bursa Valiliği Şiddet Önleme Üst Kurul ve Teknik Kurulu

-Uludağ Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu

-Sığınaklar Kurultayı Bileşeni

-Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

-Kadın Koalisyonu

-Bursa Kadın Platformu ve Kadın Cinayetlerine Hayır Platformu

-Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu

-Kadın Cinayetlerine Hayır Platformu

-Kadın Kurultayı Platformu

-Cinsel Şiddete Hayır Platformu

-Kürtaj Haktır Platformu

-Eşitiz Platformu İstanbul Sözleşmesi Grubu

-İstanbul Sözleşmesi Grubu