Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/morsalkim.org.tr/httpdocs/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 28
BİZ KİMİZ - Kadın Dayanışma Derneği

BİZ KİMİZ

Biz Kimiz?

MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ

MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULUŞU, DEĞERLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

Bursa ilinde 2012 yılında kurulan dernek bağımsız kadın da(ya)nışma merkezi ve 7/24 şiddet hattı ile şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara hizmeti vermektedir. Ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddetin önlenmesine dair farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmaktadır.

 

Misyon; Kadınların ve çocukların cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı toplumsal cinsiyet eşitliğinin var olduğu şiddetsiz bir dünya.

Vizyon; Cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadına yönelik şiddet ve türleri ile mücadele edilerek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ana akımlaştırılmasına dair çalışan ulusal ve uluslararası düzeyde bir kadın derneği olmak.

Değerler; Diğer taraflarla yani paydaşlarla ilgili karar ve davranışlarda, iyi, adil ve hakkaniyetli olmayı amaçlayan prensiplerdir.

  • İnsan odaklı: İnsan haklarına saygılı ve bu davranış biçimini benimseyen
  • Şiddetsizlik: Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda görünürlük, kullanılan dil ve iletişimim tüm araçlarında şiddeti destekleyen unsurların var olmamasını sağlamak
  • Eşitlikçi: Irk, dil, din, renk, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplerde ayrım gözetmeyen
  • Demokratik: Kararların alınması ve fikirlerin paylaşılmasında, düşünce ve ifade özgürlüğü ile demokratik katılımı sağlamak.
  • Katılımcı: İç ve dış paydaşlarımızın fikir ve önerilerini almak ve çalışmalarımızı şekillendirmek. Misyonumuzu destekleyen ağlar ve platformlarda katılım göstermek.

 

Dernek, çalışmalarını etkin yürütülebilmek için psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet, sosyolog, çocuk gelişim alanlarında eğitim almış kişilerle ile işbirliği sağlar. Dernek gizlilik arz eden (sığınma evinde kalan ve ayrılan, kimlik numaraları değiştirilmiş, koruma kararı olan kadın ve çocuklar) kişilere hizmet verdiğinden üye olmak isteyen kişilerin belli bir süre gönüllü çalışmaları ve eğitim modüllerinden faydalanmalarını istemektedir. Aktif 29 üyesi ve halka açık etkinliklere destek sağlayan, ayrıca ‘Avukat, psikolog ve çevirmen gönüllü grupları’ mevcuttur. Ayrıca gençlerin aktif katılımını sağlamak için ‘Mor Salkım Gençlik’ grubunu, üniversitede akademik çalışmalar yapan öğrenci ve akademisyenlerin çalışmalarına destek için ‘Mor Salkım Akademi Birimi’ni kurmuştur. Kuruluşundan itibaren İtalya, Fransa, Danimarka, Almanya, Mısır, Fas, Tunus, Polonya, Rusya ülkelerinden öğrenci stajyerler ile ortak çalışmalar yürüten dernek 2018 yılından itibaren Türkiye’de tüm gençlere açık başvuru yapabilecekleri ‘Mor Staj’ programını başlatmıştır.

Dernek; toplumsal cinsiyet eşitliği temel alan çalışmalarda yer alan aktivist, eğitmen,avukat,sosyolog meslek alanlarından oluşan aktivist bir ekip ile kurulmuştur.Kurucu üyeler Bursa ili ve Türkiye’nin birçok şehrinde belirtilen temel alanlarda sivil toplum örgütleri, projelerde yer almış hak temelli çalışmalar yürüten kadınlardır.Bursa yerelindeki ihtiyaçlar tespit edilerek derneğin tüzüğü hazırlamıştır.

Öncelikle; Bursa ilinde kadın ve çocuk hakları alanında birçok etkinlik ve faaliyetler gerçekleşmesine rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini temel alan ve özellikle ‘hak temelli’ çalışmaların eksikliği belirlenmiştir. Yerelde hak temelli sivil toplum örgütünün yok denilecek kadar az olması, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel alan etkinlik ve projelerin uygulanmayışı, kamu kurum ve yerel yönetimler ile sivil toplum arasında bu mücadelede etkin çalışma yapan dernek ya da derneklerin olmaması, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimci olmamasının yanı sıra eğitim alan kamu, yerel yönetim çalışanları olmaması ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda daha önce eğitim almamış olması başlıca ihtiyaç alanlarını oluşturmaktadır. Bursa ili ve çevresinde şiddet gören kadınların hizmet alıp yönlendirilebileceği ve destekleneceği hiçbir bağımsız kuruluşun/kadın danışma dayanışma merkezi olmaması ve tüm Türkiye hedef alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 hattı dışında ulaşılabilecek bir hattın olmaması diğer bir ihtiyaç alanını göstermektedir. Ayrıca kadınların şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri mekanizmalar ile haklarından haberdar olmamaları, bağımsız bir merkezden hukuki ve psikolojik destek alma fırsatı olmaması mevcut ihtiyacı desteklemektedir.

Yerelde şiddetin önlenmesine dair oluşturulan Valilik şiddet önleme üst kurulu (Bursa Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Jandarma,İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Bursa Barosu,Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi,sığınma evleri sorumluları, merkez ilçe yerel yönetim sorumluları) koordinasyonunda yer alan bir bağımsız sadece kamu kurumlarında oluşmaktaydı. Ancak bu alanda çalışan bağımsız bir danışma merkezi olması durumunda kurulda yer alma adına savunuculuk yapabilirdi. Kurulda yer almayı başaran tek sivil toplum örgütü olan dernek yerelde şiddet önlemede, örnek vakalarda sorunların çözümlenmesi,kurumlardan kaynaklı sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin sunulması, kamu ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi adına önemli bir yer almıştır.

Kuruluşu ile beraber oluşturulan yönetim ekibi danışma merkezinin yürütülmesi alanında ulusalda ilgili alanda çalışma yapan sivil toplum örgütlerinden, yerelde işbirliği yapacağı kamu kurumlarının ilgili birimlerinden danışma merkezi hizmetinde eksiklikler olmaması açısından eğitim almıştır. Ayrıca ilgili alana dair psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan akademisyenlerden görüşme teknikleri,evlilik ve boşanma adaptasyonun, şiddet travmalarının etkilerine dair eğitimler almıştır.

Belirlenen ihtiyaçlar bağlamında dernek kuruluşunda çalışma alanları; Erkenyaştavezorlaevlilikler, insanhakları, kadınlarınsosyalhayatakatılımı, çocukevlilikler, ensest, taciz, tecavüz, kadınayönelikşiddetinveaileiçişiddetinönlenmesi, ayrımcılıklamücadele, Sığınaklar, ilk adımistasyonları, izleme ve da(ya)nışma merkezleri konusunda çalışma yaparak sayının artması, mobbing (bezdiri), kadının karar alma mekanizmalarında yeralması, toplumsal cinsiyet eşitliği yaygınlaştırılması ve danışma merkezi hizmeti ile şiddet gören kadınların ve çocukların güçlenmesi olarak belirlenmiştir.

AYRIMA KARŞIYIZ, BİZ BURADAYIZ!

‘Kadın varsa yaşam vardır’ diye yüreklerinden gelen sesi durduramayan, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe göz yumamayan bir grup kadın geldi bir araya. Güçlerini, yürekleri ile bir araya getirmiş, yüzyıllardır var olan kadının insan hakları mücadelesinden alan kadınlar bir arada yürürken ‘hak’ demek ’eşitlik’ demek hiyerarşiden uzak birlikte var olmak demektir dediler. Sesimizi diğer kız kardeşlerimizle nasıl birleştirebiliriz sorusunun cevabını tek yürekte toplanmak için ‘Mor Salkım’da buldular ve seslerini yükselttiler. Her mevsimde, karın ayazın soğuğun yamaçlarında, kurağın kavurduğu zorlu şartlarda kadının hayatta hallerini simgeleyen ve tam bir sarmaşık gibi yol arkadaşlığının adı olan ve kadın mücadelesini simgeleyen Mor Salkım birleştirmek için doğru isimdi. 2012 yılının Nisan ayında tam Mor Salkım sokaklarda, yaşama ve özgürlüğe merhaba derken Bursa ilinde tek bağımsız kadın danışma merkezi tam da bu yol arkadaşlığından doğdu. 7 gün 24 saat bağışçıların destekçilerin katkıları ile gönüllülük esası ile hizmet veren Mor Salkım şiddet hattı birçok kadının haykıran sesi oldu. Şiddet gören kadın ve çocukların yaşam buldukları, dayanıştıkları ve şiddete susmayalım diye haykırdıkları umut olmaya açılan bir kapı MOR SALKIM.

Mor Salkım kadın dayanışma derneği ve danışma merkezi ne yapar? Kadınların ve özellikle kız çocuklarının güçlenmesi eşit yaşam haklarına eşit fırsatlara sahip olabilmesi için mahalle mahalle çalışma yapar yılmadan. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör ile çalışır ve farkındalık çalışmaları ile birçok kişiye ulaşır. Şiddete sessiz kalınmaması gerektiğine, istismara tacize tecavüze göz yumulmaması gerektiğini yorulmadan, bıkmadan usanmadan anlatır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması zihniyet değişimi sağlamak için projeleri ile ses getirir. Özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği temel alan çalışmaların ve şirket politikalarının oluşturulmasında destek sağlar. ‘Herkesin bir hikayesi var’, ’Erkek diliyle şiddeti konuşuyoruz’ ’Mor iz’’ Kadın sağlığı’ ’kadın ve cinsellik’ ’anne baba okulları’ eğitim ve farkındalık çalışmalarının bir kısmını oluşturur. Çocuk yaşta evlilikler alanında sahada çalışma yapar, eğitici eğitimi yapar ve bilinçlendirmek için daha fazla kitleye ulaşmaya çalışır ve bir taraftan politika üretir. Kadının insan haklarına ve eşit yaşama ulaşması için Türkiye’de birçok platformda söz sahibi olduğu gibi Avrupa Kadın Lobisi üyesi olması ile uluslararası alanda yer alır.

Şiddet gören kadının gecenin bir yarısı imdat çığlığı ile ulaştığı günün bir saatinde artık şiddete dur demek istiyorum diyerek durağı oldu ve olacak Mor Salkım kadın danışma merkezi. Hukuki ve psikolojik destek ve yönlendirmenin yanı sıra, kadının mücadelesinde her safhada yanındadır. Kadının ve var ise çocukları ile yeni yaşamını kurması, hukuki süreci, psikolojik desteği ve en önemlisi iş yaşamına katılması ile kendi geçimini sağlayarak şiddet uygulayan erkeğe ya da ‘çocuğunu bırak öyle gel’ diyen ailesine geri dönmek zorunda kalmaz. Mor Salkım kadın danışma merkezi ve şiddet hattı ile 2012 Nisan kuruluşu itibariyle tamamen gönüllüleri ve bağışçılarının desteği ile ayakta durmaya çalışmaktadır ve4 bin 749 kadın ve 2 bin 374 çocuğun yaşamında bir araya geldiği ve şiddete dur dediği bir durak olmuştur.

Mor Salkım, kadınların eşit yaşam haklarına sahip olduğu, kız çocuklarının eğitim yaşamında var olduğu, kadın ve erkeğin işte eşitlik yaşadığı, cinsiyetinden dolayı kadınların ayrımcılığa uğrayıp hayatları ile bedeller ödemediği günlere ulaşabilmek için gönüllüleri ve destekçileri ile çalışmaya devam ediyor. ‘Kadın varsa yaşam vardır’ diyor. Sizlerde şiddete sessiz kalma! Diyorsanız ,haydi dayanışmaya

7/24 Mor Salkım şiddet hattı 0 531 033 88 44