ŞİDDET BİÇİMLERİ


                    ŞİDDET VE TÜRLERİ
Ev İçi Şiddet
Şiddet uygulayanın aynı evde yaşama şartı aranmaksızın, ev içinde yakın kişiler arasında aile mensubu sayılan kişiler arasında meydana gelen her türlü şiddettir. 
Kadına Yönelik Şiddet/Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlara yönelik cinsiyetlerinden kaynaklı yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve sadece kadınları etkileyen, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve kadının insan haklarını ihlaline yol açan her türlü şiddet içeren tutum ve davranıştır.
Fiziksel Şiddet
Fiziksel şiddet en çok saptanan ve gözlenen şiddettir. Fiziksel güç kullanarak karşısındakini hırpalamak, dövmek, tekmelemek, yaralamak eylemleriyle başlayan bedenine zarar veren fiziksel şiddet ölümle sonuçlanan olaylara da neden olabilir. 
Sözlü-Duygusal-Psikolojik Şiddet
Hakaret etmek, aşağılayıcı söz söylemek, küçük düşürmek, cinsiyet rollerine atıfta bulunarak aşağılamak, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlamak, aile üyeleri ve arkadaşları ile görüşmesini engellemek, kişinin benlik saygısına zarar veren ruh sağlığını etkileyen her türlü söz ve davranıştır. 
Ekonomik Şiddet
Ekonomik şiddet, kadının birey olarak ekonomik açıdan özgürlüğünün elinden alınması,kadının çalışmasına, düzenli bir iş tutmasına engel olmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamamak, kadının iş yaşantısında ilerlemesine engel olmak, çok kısıtlı harçlık verip bununla yapılması mümkün olmayan şeyler istemek evi zaman zaman terk ederek giderlerle hiç ilgilenmemek ekonomik baskı içeren tutum ve davranıştır.
Cinsel Şiddet
Evli olduğu kişi dahil olmak üzere kadını istemediği yerde, şekilde veya zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, kişiye cinsel içerikli sözler söylemek veya kişiyi cinsel içerikli sözler söylemeye zorlamak, kadını çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak, fuhuşa zorlamak, cinsel organlara zarar vermek, kişiyi cinsel yönden aşağılamak gibi davranışlarla kişinin cinselliğini kontrol altında tutup baskı uygulayan her türlü davranıştır.
Cinsel Taciz
Kişinin onayı olmaksızın gerçekleştirilen, fiziksel temas içermeyen rahatsız edici cinsel eylem(cinsel içerikli mesaj atmak,laf atmak,şakalar yapmak,ısrarlı ilişki teklif etmek) içeren söz ve davranışlardır. Kişinin onayı olmaksızın gerçekleştirilen ve fiziksel temas içeren her türlü cinsel eylem ise cinsel saldırıdır. Cinsel İstismar
Çocuğun (18 yaşına kadar her birey çocuktur) bir yetişkin tarafından cinsel olarak sömürülmesidir. Sanal ortamda da gerçekleşebilir. Aile içinde ve aile bireyleri tarafından gerçekleştirildiğinde ‘Aile içi istismar’ olarak adlandırılır.
Flört Şiddeti
“Sevgili şiddeti”, “ilişkisel şiddet”, “ilişki içi şiddet” olarak ta tanımlanan duygusal birliktelik sırasında yada bittikten sonra partneri kontrol etmek için sözel, duygusal, sanal, fiziksel ya da cinsel şiddetin uygulandığı ya da tehdit olarak kullanıldığı zarar verici her tür tutum ve davranıştır.
Sanal (SİBER) /Dijital Şiddet
Teknoloji araçları ve/veya sosyal medya ağlarının baskı ve kontrol amacıyla (sık sık aramak ve mesaj göndermek, konum göndermesini istemek, özel bilgi ve/veya fotoğraflarını yayınlamak, paylaşım ve fotoğraflarının altına hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yazmak, sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemek, telefonunu izinli/izinsiz karıştırmak, bazı arkadaşlarını silmesini talep etmek, sosyal medyadan yapacağı paylaşımlara müdahale etmek, onayı dışında cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf göndermek) uygulanan birçok şiddet türünün bir arada yaşandığı şiddet biçimidir.
Israrlı Takip
Fiziksel olarak ya da sanal yollarla takip etmek, özel alanına ve sınırlarına saldırarak kişinin güvenli alanını daraltmak, “hayır” cevabını kabul etmeyerek tehdit ve korku uyandıracak şekilde ısrarlı ve sistematik şiddet uygulamak.